De Bovenverdieping #6 | Joukje van der Naalt


Jaarlijks worden er 85.000 mensen gezien op de spoed met traumatisch hersenletsel.

– Heb je het zelf gehad?

Ja, twee keer.

– Mag ik vragen wat er gebeurde?

Op mijn twaalfde heb ik een hersenschudding opgelopen tijdens schaatsen. En ik heb op mijn… ik denk 38ste, een ongeluk opgelopen tijdens skiën.

– Ondanks de helm?

Toen was helm dragen nog niet verplicht. Toen droeg ik geen helm.

– Oef, zo, dat is een les die geleerd is.


Luister hieronder

Joukje van der Naalt is professor in de neurotraumatologie bij de RuG en het UMCG. Ze was één van de de aanvoerders van een club van 138 artsen die de Tweede Kamer een brandbrief schreef met het dringende advies tot een helmplicht voor snorfietsen. Komend voorjaar lijkt hun oproep in de wet vastgelegd te worden.

Zie hier haar profiel

In deze aflevering stapt Jelte de lift in met Joukje van der Naalt die zich verdiept in traumatisch hersenletsel.

Joukje van der Naalt komt niet uit een academische familie, eerder uit een creatieve: aan haar vaders kant schildert men huizen, zijn ze handig met penselen. Ze ging neurologie studeren, omdat ze psychiater wilde worden. Haar interesse in ‘de gekkigheid’ van mensen, in problemen met geheugen en persoonlijkheid, maar ook haar meer praktische inslag – direct iets kunnen doen na een ziekte – bracht haar uiteindelijk bij wat haar specialisme werd: traumatisch hersenletsel.